Kindertehuis Dageraad

In het KTH Dageraad wonen 39 kinderen en jonge mensen tussen 4 en 18 jaar, waaronder 13 bewoners die gewoonlijk in de afdeling De Vaart in Dendermonde verblijven, een woning die momenteel verbouwd moet worden.

Deze kinderen en jonge mensen kunnen tijdelijk niet bij hun ouders verblijven en worden aan KTH Dageraad toevertrouwd door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of de sociale dienst van de jeugdrechtbank.

Zij bieden aan deze kinderen de dagdagelijkse zorg: ze leven samen met hen, eten samen, ze gaan van bij hen uit naar school en zij zorgen voor de naschoolse zorg, en staan in voor hun vrijetijdsbesteding.

Deze zorg wil KTH Dageraad zo veel mogelijk in samenspraak met de ouders aanbieden. Tegelijkertijd willen ze samen met de bewoners en hun ouders of familie werken aan een terugkeer naar het thuismilieu.

Jongeren die vooralsnog niet terug naar huis kunnen gaan helpt KTH Dageraad op eigen benen te staan en begeleidt hen in hun tocht naar zelfstandigheid. 

Kortom het is een organisatie waar wij als Rotary club erg trots op zijn en waarvoor wij graag een steentje willen bijdragen door hen en hun werking centraal te stellen als goed doel voor ons poppentheaterfestival.
Meer informatie kan u uiteraard lezen op hun eigen website.

Over Spoor 56 vzw

Kindertehuis Dageraad maakt deel uit van Spoor 56 vzw. Deze vzw biedt ondersteuning en begeleiding aan voor kinderen, jongeren en gezinnen waar er een verontrustende opvoedingssituatie aanwezig is. Spoor 56 vzw biedt hulpverlening op maat aan door gebruik te maken van gespecialiseerde modules. Op deze manier kunnen zij maximale ontwikkelingskansen voor de jongere aanbieden.

Centraal in hun aanpak staat respect en het respectvol omgaan met anderen. Spoor 56 vzw vult dit aan door te werken met een sterk engagement, authenticiteit, creativiteit en humor.

De missie van spoor 56 vzw is duidelijk

“Elke mens is uniek met zijn kwaliteiten en zijn krachten. Op moeilijke momenten en in schijnbaar uitzichtloze situaties kunnen deze krachten met een gepaste ondersteuning zorgen dat men opnieuw op het gewenste spoor geraakt. Wij bieden deze ondersteuning. ‘Wij-samen’ bewandelen het spoor richting de toekomst.”

Trivia:

De naam van Spoor 56 verwijst naar een spoorlijn die bestond van 25 januari 1875 tot op 02 juni 1957  tussen Dendermonde, Hamme en Sint-Niklaas. Vandaag verwijst de naam naar de drie clusters van de vzw die zich bevinden in Dendermonde, Hamme en Nieuwkerken-Waas (behorende tot Sint-Niklaas). Spoor 56 vzw is hierdoor actief in de zorgregio Waas en Dender.

Alle informatie is afkomstig van de website van KTH Dageraad, Spoor 56 vzw en vrij verwerkt vanuit hun pedagogisch profiel.